Normal.dotm.Old

Har företagets anpassade normallmall försvunnit och ersatts av Microsofts standardinställningar?
När du uppgraderar från en tidigare officeversion till Office 2010 vill Microsoft försäkra sig om att du har en normalmall som är för just 2010. Detta görs genom att din normalmall döps om till Normal.dotm.old och en ny standardnormalmall skapas första gången du öppnar word. man kan tycka vad man vill om detta men det är vad som händer. Problemet är att man ju ofta installerar office och det nya fina mallpaketet som i och med detta beteende tappar en del av sin funktionalitet och det företagsanpassade utseendet. Men det är lätt att undvika detta om du lägger till följande registernyckel:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options]
”MigrateNormalOnFirstBoot”=dword:00000001

Läs gärna mer här

http://support.microsoft.com/kb/2408845

Vill man även undvika de dialogrutor som användaren får första gången word startas kan man sätta ytterligare registervärden.

Välj filtyp

Denna dialogruta får du tex bort genom att skapa följande registernyckel
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\General
”ShownFileFmtPrompt”=dword:00000001