Liten nyhet för platshållare i word 2013

När jag gjort mallar med listvalsrutor så har många velat att denna plathållare skall försvinna när man väl gjort sitt val precis som man kan göra när man har en platshållare för vanlig text. Detta är något som har krävt lite vba-kod för att få till med datum, kombinations och listrutor i Word 2010 men nu i Word 2013 finns den där den lilla kryssrutan ”Ta bort innehållskontrollen när innehållet redigerats”! 🙂