Startupplevelsen och mallar för arbetsgrupper

Tidigare har jag skrivit om hur du sätter om ett registervärde för att visa dina personliga mallar på startskärmen. Det finns dock ett tillfälle då det inte riktigt blir som man tänkt. Om du har satt sökvägen för “mallar för arbetsgrupper”/workgroup templates och sökvägen för personliga mallar, så kommer startskärmen visa Featured och Custom istället för Personal.

Custom visar både den lokala mallkatalogen på datorn, i detta fall mappen ”Templates” och den plats som är satt till workgroup templates, här visad som “Shared Templates”. På denna flik visas också normalmallen och senaste mallen som du använt.

Även om du i registret satt att du vill visa userTemplates-mappen syns inte fliken “Personal” utan ersätts av “Custom”.

Tabelltrubbel i word 2013

Om du är en person som har lagt ner stor möda på huruvida texten i dina tabeller skall linjera med omgivande text, eller om tabellinjen skall linjera med omgivande text så kommer du få lite problem när du konverterar dina gamla dokument. Det verkar nämligen som om tabeller fått lite annat beteende i word 2013.

Om du infogar en tabell i word 2007 ser det ut så här

 

 

Om man lägger in en tabell i word 2013 ser det ut så här:

 

 

 

Detta innebär att om utseendet är viktig för dig så kommer du få jobba lite mer med dina gamla dokument som du konverterar till 2013-formatet. När du konverterar ett äldre dokument till det nya filformatet kommer dina tabeller hoppa. Det är inte svårt att rätta till du behöver bara ändra indraget på tabellen (och räkna lite). Men har du ett dokument fullt av tabeller och det här med layout är viktigt för dig kan det ju vara kul att veta varför du måste formatera om alla dina tabeller.

Om du skapar dokument i Word 2013 och sen öppnar i Word 2007 så hoppar tabellerna inte, det är bara när du aktivt konverterar gamla dokument som det händer