Tillgänglighetsmärk eller ”tagga” uppgifter i sidhuvud och sidfot med Acrobat Pro

Vi jobbar mycket med att mallar skall vara tillgänglighetsanpassade (kommer ett längre inlägg om det senare). Dock är det så att information som läggs i sidhuvud och sidfot inte automatiskt läses upp av skärmläsningsverktyg. För att säkerställa att informationen i sidhuvud och sidfot kan läsas av skärmläsningsprogram kan man med hjälp av Acrobat Pro märka sidhuvud och sidfot på första sidan så att de läses upp. Du vill dock inte märka alla sidhuvud och sidfötter för uppläsning då det blir onödig upprepning för den som behöver lyssna på dokumentet.

När du sparar ditt worddokument som pdf måste du se till att rutan aktivera tillgänglighet och omformning med taggad Adobe PDF är i bockad.
Om ditt worddokument är korrekt gjort från början kommer rubriker, löptext, bilder och tabeller taggas och läsas upp korrekt av ett inläsningsprogram. Tyvärr taggas information i sidhuvud och sidfot automatiskt. Men du gör så här:

Klicka i rutan för taggning

 1. Öppna sen ditt dokument i Acrobat Pro
 2. Gå till Verktyg och sök efter tillgänglighettillganglighetsverktyg-i-acrobat
 3. Klicka på Tillgänglighetsikonen för att få upp åtgärdsfönstret för Tillgänglighet
  Åtgärdsfönstret för tillgänglighet
 4. Klicka på läsordning, du får nu fram dialogrutan Slutredigeringsverktyg för läsordning och din markör blir ett litet hårkors.
 5. Drag med musen en markering över texten i sidhuvudet som du vill tagga. Klicka på typ av innehåll, i detta fall väljer vi text.tagga-text-i-sidhuvudet
 6. När du taggad upp den text i sidhuvud och sidfot som du vill skall läsas klickar du nu på knappen Visa ordningspanel
  I ordningspanelen kan du med musen dra de olika elementen i den ordning du vill att de skall läsas
  lasordning-i-acrobatfil