Liten nyhet för platshållare i word 2013

När jag gjort mallar med listvalsrutor så har många velat att denna plathållare skall försvinna när man väl gjort sitt val precis som man kan göra när man har en platshållare för vanlig text. Detta är något som har krävt lite vba-kod för att få till med datum, kombinations och listrutor i Word 2010 men nu i Word 2013 finns den där den lilla kryssrutan ”Ta bort innehållskontrollen när innehållet redigerats”! 🙂

 

Nya fontproblem i Office 2013

Ni som har använt icke standardfonter i Office vet att man kan ha en del problem. I Office 2013 har man gjort ytterligare begränsningar

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc178954.aspx

Det påverkar följande fonttyper: BitmapPrinterAdobe Type 1CFF/Type 2TTO.FON

🙁

så skall du köpa fonter se till att du köper rätt typ av font och rätt licensnivå!