Vart tog diagrammallsknappen vägen?

I Excel 2013 har man gömt alternativet “spara som mall”. I Excel 2010 fanns knappen bland diagramverktygen. Men knappen ligger bara ett högerklick bort. Du gör på samma sätt som i tidigare versioner dvs:

  1. Skapa diagrammet
  2. Gör alla anpassningar vad gäller utseende
  3. Sen högerklickar du på diagrammet och väljer “spara som mall”

Diagrammallarna hamnar på samma ställe som tidigare dvs I den lokala mallkatalogen I mappen Charts

C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Charts