Startupplevelsen och mallar för arbetsgrupper

Tidigare har jag skrivit om hur du sätter om ett registervärde för att visa dina personliga mallar på startskärmen. Det finns dock ett tillfälle då det inte riktigt blir som man tänkt. Om du har satt sökvägen för “mallar för arbetsgrupper”/workgroup templates och sökvägen för personliga mallar, så kommer startskärmen visa Featured och Custom istället för Personal.

Custom visar både den lokala mallkatalogen på datorn, i detta fall mappen ”Templates” och den plats som är satt till workgroup templates, här visad som “Shared Templates”. På denna flik visas också normalmallen och senaste mallen som du använt.

Även om du i registret satt att du vill visa userTemplates-mappen syns inte fliken “Personal” utan ersätts av “Custom”.