Visa värde från contenttype properties i dina dokument

Vi utgår från att du i sharepoint har en conent type (innehållstyp) med anpassade egenskaper/kolumnvärden. Nu vill du att dessa värden skall synas i sidhuvudet på ditt dokument. Gör så här:

  1. Skapa nytt dokument från sharepoint
  2. I word gå till Infoga /snabbdelar/dokumentegenskap
    word
  3. Välj den egenskap du vill infoga och du får en platshållare som är kopplad till just den egenskapen. Ändrar du värdet i dipen kommer värdet i sidhuvudet också ändras.

Med vba kan du komma åt dessa egenskaper så här tex.

kodsnutt