Upprepa Kapitelnamnet automatiskt i sidhuvudet

När man skriver längre dokument så kan det vara trevligt att få in kapitelnamnet i sidhuvudet. Istället för att skriva in det manuellt och behöva dela in dokumentet i olika avsnitt åstadkommer du detta enkelt med fältet StyleRef. Detta fält visar texten du skrivit med en viss formatmall. Så om du alltid använder t ex formatmallen Rubrik 1 för kapitelnamnet så kommer den texten upprepas i sidhuvudet.

  • Klicka på Infogafliken och välj snabbdelar/fält

Infoga fält

  • I dialogrutan som öppnas markerar du fältet StyleRef. Du får då möjlighet att markera vilken formatmall vars text skall upprepas i sidhuvudet. I detta fall väljer jag Rubrik 1 då jag använder den för kapitelrubrikerna.

StyleRef fält

Resultatet blir så här: