Outlookpåminnelser som har hakat upp sig

Det har hänt mig ett par gånger att påminnelserna i Outlook inte går att ta bort. Dvs samma påminnelser återkommer gång på gång fast jag klickat bort dem. Men lite högljutt grymtande på jobbet betalar sig, så tack Andreas för följande tips 🙂

  1. Stäng Outlook
  2. Öppna fönstret kör/run,  windowstangenten + R (kör kommando)
  3. Skriv in följande: outlook.exe /cleanreminders (observera mellanslaget mellan Outlook.exe och /)
  4. Klicka på OK

kör