Startupplevelsen och mallar för arbetsgrupper

Tidigare har jag skrivit om hur du sätter om ett registervärde för att visa dina personliga mallar på startskärmen. Det finns dock ett tillfälle då det inte riktigt blir som man tänkt. Om du har satt sökvägen för “mallar för arbetsgrupper”/workgroup templates och sökvägen för personliga mallar, så kommer startskärmen visa Featured och Custom istället för Personal.

Custom visar både den lokala mallkatalogen på datorn, i detta fall mappen ”Templates” och den plats som är satt till workgroup templates, här visad som “Shared Templates”. På denna flik visas också normalmallen och senaste mallen som du använt.

Även om du i registret satt att du vill visa userTemplates-mappen syns inte fliken “Personal” utan ersätts av “Custom”.

Office 2013 snart här – visa företagsanpassade mallar

En stor del av mitt jobb går ut på att få officeanvändarna att använda sitt jobbs företagsmallar. En av de viktigaste sakerna för att uppnå detta är att företagets mallar är de som visas absolut först. Dvs användaren skall inte behöva leta efter en brevmall med företagets logotyp etc utan de skall hittas direkt.

I nya office så välkommnas man av en startskärm där  de senaste dokument man arbetat med visas till vänster vilket är bra. Men till höger på bilden visas ett antal mallar man kan välja att använda för nya dokument vilket hade varit jättebra om det inte vore för att de mallar som visas som standard är microsofts ”webbmallar” samt de mallar du använt. Företagets mallar (eller de man gjort själv) hittar man under valet ”Personal”. Och ett extra klick är i detta fall ett klick för mycket.

Så hur gör man då för att få användarna att i förstahand välja det egna företagets mallar?

Den enklaste lösningen är att i File/Options/General kryssa ur den sista kryssrutan ”Show the startscreen when the aplication starts”, går att göra med gpo

 

 

 

 

 

 

Tyvärr kommer man då bara att få samma problem när man väljer Nytt på Filefliken. Nej, vill man att de företagsanpassade mallarna visas i första hand alltid så får man lägga till ett regstervärde.
Leta reda på följande nyckel
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\15.0\word\options
Lägg till ”officestartdefaulttab” (Dword) och ge den värdet 1.

Nu visas alltid personalvalet istället för featuredmallarna.

Nu gäller det bara att du har bra företagsanpassade mallar i mallkatalogen… 🙂